Sıralama seçin
Toplam 637 ürün görüntüleniyor.

Eğitici Oyuncaklar

Oyunun çocukların zihinsel ve sosyal gelişimlerinde ana rolü oynarken bedensel gelişimlerini de olumlu yönde etkilediği bilinmektedir. Dolayısıyla oyunun işlevinin sadece çocukların kaliteli zaman geçirmeleri olmadığı da açıktır. Oyun genellikle belli materyallerle gerçekleştirilen ve kuralları olan bir etkinliktir. Oyun ve oyuncak çocuğu eğlendirmenin ötesinde zihinsel ve sosyal beceriler ile bedensel yetilerini geliştirmenin önemli bir yoludur. Çocuk oyun oynayarak yaşamı boyunca kullanacağı bilgi ve becerileri kazanırken kişiliğini de oluşturmuş olur. Oyun ile yaşadığı toplumu ve dünyayı anlamlandıran çocuk sayı, harf, şekil gibi temel kavramları oyuncaklar ile öğrenirken kendi yeteneklerini ve sınırlarını keşfederek başarılı ve başarısız olmayı da tadar. Farklı durumlar karşısında nasıl tepki vermeleri gerektiğini oyunla ölçen çocuklar özellikle grup halinde oynanan oyunlar ile sosyalleşmenin ilk adımlarını atarlar. Oyun ben duygusunu temel alan çocukta paylaşmak, iş birliği yapmak, sevmek, sevilmek, takdir edilmek, eleştirilmek, karar vermek, doğruyu ve yanlışı ayırt edebilmek gibi yetileri de geliştirir. Böylece topluma ve gruba uyum sağlama yetisi kazanan çocuk kurallara uyma ve sorumluluk almanın yanında üstlendiği roller konusunda da ilk eğitimini tamamlar.

 

Eğitici Oyuncak Nedir?

Oyunun vazgeçilmez unsuru oyuncaklardır. Her oyuncak çocukların gelişiminde farklı işleve sahiptir. Bisiklet, scooter, paten gibi dış mekân oyuncakları daha çok çocukların bedensel gelişimlerine hizmet ederken puzzle, yapboz, tangram, satranç, kutu ve hafıza oyunları zekâ gelişimi için gereklidir. Çocukların sanatsal yeteneklerini keşfetmelerine ve el becerilerini artırmaya olanak sağlayan oyunlar arasında ise oyuncak müzik aletleri, mutfak setleri, tamir setleri gibi oyuncaklar rol oynar. Çocukların zihinsel, bedensel ve psiko-sosyal gelişimlerini destekleyen oyuncaklar eğitici oyuncak olarak adlandırılır. Eğitici oyuncaklar çocukların yaşamlarının ilk yıllarından itibaren çocuğun öğrenme ve gelişmesinde önemli rol oynamaktadır. Eğitici oyuncaklar ile çocukların sadece bilişsel ve motor gelişimleri değil, öz bakım ile dil yetileri, sosyal ve duygusal becerileri de desteklenir. Eğitici oyuncaklar kullanılarak çocukların benzer nesneleri eşleştirmeleri, eksik parçaları tamamlamaları, farklı olanı bulmaları, ilişki kurmaları, gruplama ve sıralama yapabilmeleri sağlanır. Bu yolla problem çözme ve düşünme yetileri gelişen çocuklar ilerleyen yaşlarında da eğitici oyuncaklar ile oyun oynayarak hayal güçlerini de geliştirmiş olurlar. Çocukların hem eğlenip hem öğrenmelerine imkân sağlayan eğitici oyuncaklar arasında zihinde şekilleri tamamlama işlevini tetikleyen puzzle, tangram, çocukların problem çözme becerilerini geliştirmeyi amaçlayan zekâ küpü, yaratıcılığı geliştiren oyun hamuru, belleği kuvvetlendiren hafıza oyunları, eşleşme ve sıralama yapmayı sağlayan bul tak oyuncaklar, bilim ve sanat oyuncakları bulunmaktadır. Farklı yaş gruplarındaki çocuklarınız için birçok eğitici oyuncak çeşidini Sınıf Annesi’nde bulabilirsiniz.

 

Eğitici Oyuncakların Çocuk Gelişimindeki Yeri

Bebekler ilk 6 ayda yaşamsal ihtiyaçlarının karşılanması sürecini tamamladıktan sonra yoğun bir öğrenme sürecine girerler. Bebeklerin öğrenme hızlarının artırılması ile zihinsel ve fiziksel gelişimleri için gerekli olan eğitici oyuncak çeşitleri yaşamın ilk yılından itibaren devreye girer. Bebeklikten itibaren çocukluğun son dönemine kadar önemli bir öğrenme aracı olan eğitici oyuncaklar her yaş grubunda farklı bir zihinsel, fiziksel ve sosyal gelişim ihtiyacına cevap verir. Çocukların her türlü gelişimini desteklemek ancak eğitici oyuncaklarla mümkündür.

 

Eğitici Oyuncakların Bilişsel Becerilere Etkisi

Çocukların düşünme, problem çözme, hafıza artırma, kavram ve nesneleri algılama, gruplama ve sıralama yapma, muhakeme yeteneği geliştirme, dikkati yoğunlaştırma ve yaratıcılık gibi birçok becerilerini geliştirmeleri için eğitici oyuncaklara ihtiyacı vardır. Çocuklar eğitici oyuncak çeşitleri ile durumlar, kavramlar ve nesneler arasında neden- sonuç ilişkisi kurmayı öğrenirler. Eğitici oyuncakların zihinsel gelişime bir diğer katkısı ise objelerin biçim, büyüklük ve farklarını algılamalarını sağlamaktır. Renk, sayı ve harfleri de eğitici oyuncaklarla öğrenen çocuklar, deneme yanılma yoluyla da çözümler bulmayı kavrarlar. Örneğin, kutu oyunları ile hafızalarını, oyun hamurları ile yaratıcılıklarını geliştiren çocuklar, bulmacalar ile de problem çözme konusunda yetkinleşmeye başlarlar. Bebeklerin renk ve biçim algılarını pekiştirmek için ise bul tak oyuncaklar ile yap boz oyuncaklar kullanılmalıdır.

 

Eğitici Oyuncakların Konuşma ve Dil Becerilere Etkisi

Özellikle bebeklerde dil yeteneğini geliştirmek ve nesneler, sayılar ile kavramlara verilen isimleri öğrenmelerini sağlamak için konuşan oyuncaklar edinilmelidir. Bebeklerin çağını geride bırakmış çocuklar da grup halinde oynanan oyunlarında birbirleri ile iletişim kurabilmek ve kendilerini ifade edebilmek için konuşmak durumdadırlar. Bu da oyun ve oyuncakların dil yeteneğinin gelişmesine etkisinin göstergesidir. Konuşma becerilerini geliştirmeye yönelik eğitici oyuncak çeşitleri ile çocuk yeni kelimeler öğrenmekle kalmaz, hislerini de aktarmanın yollarını keşfeder. Bu da diğer insanlarla iletişime geçme ve sonunda sosyalleşerek topluma adapte olma yolunda atılan önemli bir adımı teşkil eder.

 

Eğitici Oyuncakların Sosyal Becerilere Etkisi

Çocuğun kendine güvenini artıran eğitici oyuncaklar paylaşma ve iş bilirliği yaparak problem çözme yeteneklerini geliştirmeye yardımcı olur. Sıra ile oynanan oyuncaklar karşıdakine saygı duymayı ve diğer insanların sınırlarını tanıyarak ileride sağlıklı ilişkiler kurmanın temellerini atarken insanın sosyal bir varlık olduğunu da çocuklara öğretir. Sosyalleşerek kültürüne ve yaşadığı toplumun kurallarına hâkim olan çocuğun sosyal hayata katılması da bu yolla kolaylaşacaktır. Ayrıca çocuklar topluca oynadıkları oyuncaklar ile duygularını tanımaya da başlarlar.

 

Eğitici Oyuncakların Motor Becerilere Etkisi

Eğitici bebek oyuncakları kas ve vücut koordinasyonları henüz gelişmekte olan bebekler için son derece gereklidir. Bebekler küçük kas gelişimi ve elleri ile ayaklarını, gözleri ile ellerini aynı anda kullanma becerilerini eğitici bebek oyuncakları ile öğrenirler. Küçük kasların psiko- motor gelişimleri ise daha büyük yaşlarda oyuncaklarla oturmaya başlar. Çocuklar el, ayak, kol, bacak ve gözlerini koordineli kullanmayı büyük ölçüde oyun ile gerçekleştirirler. Yani eğitici oyuncaklar çocukların sadece zihinsel ve sosyal gelişimleri için değil kas gelişimleri ve organlarını doğru kullanmalarını için de elzemdir. Çocukları motor becerilerini geliştirmek için legolar, blok halinde dizilen oyuncaklar, piyano, org gibi oyuncak müzik aletleri, boyama kalemleri ile bisiklet ve paten gibi oyuncak çeşitleri ile oynamaları sağlanmalıdır.

Eğitici oyuncaklar ile her yaştan çocuklarınızın gelişime katkı sunacak tüm oyuncaklar için sinifannesi.comu inceleyebilirsiniz.

 

 

 

 

 

T-Soft E-Ticaret Sistemleriyle Hazırlanmıştır.