Çocuk Sosyolojisi Nedir?

Çocuk Sosyolojisi Nedir?

06 Nisan 2021

Sosyoloji nedir?

Topluminsanlık tarihi boyunca varlığından söz edebileceğimiz bir kavramdır. Her birimiz toplum içinde doğup, büyüyen canlılarız. Ve bir şekilde insanlarla çeşitli sebepler yüzünden iletişimde bulunup etkileşimimizi devam ettiriyoruz. Kimimiz bu iletişim sürecinde zorluk yaşıyor kimimiz ise çok kolay bir şekilde iletişimi sağlıyor. Ama bir şekilde toplum içinde sürekli bir ilerleme içinde oluyoruz.

Fakat toplum ilk doğuştan beri bizimle beraber olsa da sanayi toplumuna geçiş sürecine kadar özel bir ilgi alanı olarak incelenmemiştir. Ne zaman 19.yüzyılda geleneksel toplumdan modern topluma geçiş yaşadık, o zaman ortaya toplumsal krizler çıktı ve sosyoloji bir ilgi alanı olarak ele alındı. 19.yüzyılda toplumun özel ve ayrıntılı bir şekilde incelenmesi sebebiyle toplum artık bilimsel bir alan haline gelmiştir. Bizler günümüzde bu bilimi Sosyoloji olarak telaffuz edebiliriz. Kısacası sosyoloji dendiğinde aklımıza gelecek ilk tanım Toplum bilimi olmalıdır.

Sosyoloji kavramı ilk olarak Sosyologların babası diyebileceğimiz Comte tarafından kullanılmıştır. Auguste Comte sosyolojiyi “Bilimlerin Kraliçesi” olarak tanımlamış ve bu alanda birçok çalışma yapmıştır. Daha sonradan birçok fikir ortaya atılmış ve sosyoloji alanında birçok başarılı isim ortaya çıkmıştır.

Sosyoloji tarih boyunca toplumun ilgili olduğu her alanda yerini almıştır. Ekonomi, sağlık, kültür, aile, hukuk, siyaset, psikolojisi, eğitim, çocuk, kadın ve daha birçok örnek verebiliriz. Fakat ben blog yazılarım boyunca sizler için çocuk sosyolojisi üzerinde yoğunlaşıp; çocuğun toplumdaki yerini, onları nasıl topluma kazandırabileceğimizi, çocuğun söz haklarını, çocuklara yapılan şiddeti, mahremiyet ve cinsel istismarı ve daha birçok başlığı ele alacağım. Sizleri bu alanda bilgilendirecek ve farkındalık yaratmaya çalışacağım.

Şimdi sizlere kısaca çocuk sosyolojisinin ne olduğunu ve ilgi alanlarından bahsetmek istiyorum.

Çocuk Sosyolojisi Nedir?

Aslında buna çocukluk sosyolojisi demek daha doğru olabilir. Çocukluk sosyolojisi; çocuğun veya çocukluğun toplumsal bir olgu, sosyal bir varlık ve bir yetişkinliğe geçiş süreci olarak açıklanabilir. Çocukluk sosyolojisi kavramını ilk olarak Philippe Aries “Centuries of Childhood” (1962) adlı çalışmasında ele almıştır. Çocukları ‘küçük yetişkinler’ olarak tanımlamıştır. Aries’e göre çocukluk kavramının olmadığı bir toplum asla olamaz. Toplumdan topluma çocukluk kavramı farklılık gösterse bile her toplumda çocukluk kavramı vardır. Aries’in ortaya koyduğu bu eser sayesinde çocukluk sosyolojisi, sosyolojinin bir alt dalı olarak yerini almış ve bu alanda pek çok çalışma ortaya konmuştur.

Çocukluk sosyolojisi Amerika ve Avrupa’da ciddi bir sosyolojik çalışma alanı olarak kabul edilip, akademik açıdan büyük çalışmalar yapılmıştır. Fakat çocukluk sosyolojisi ülkemizde birçok çalışma yapılsa bile akademik çalışma alanı olarak maalesef yerini alamamıştır. Çocukluk veya çocuklara yönelik ilginin yetersiz oluşu çok büyük toplumsal sorunları beraberinde getirir.

Çocukluk sosyolojisinin ilgilendiği konulardan biraz bahsedecek olursam ilk olarak çocuğun toplumdaki yerini ve çocuğun topluma kazanımını ele alabiliriz. Daha sonradan farklı koşullarda büyüyen çocukları, kültür olgusuyla büyüttüğümüz çocukları, şiddet ve cinsel istismara uğrayan çocukları, ailedeki söz haklarını, mahalle ve okula olan uyumlarını ve daha birçok içeriği ele alabilriz. İleriki bloglarımda hepsini birer başlıkta ele alarak sizleri bu alanda elimden geldiğince bilgilendirmeye çalışacağım.

Çocuk sosyoloji alanını burada sonlandırarak biraz da sizlere sosyoloğun kim olduğunu ve ne iş yaptığından bahsederek yazımı sonlandırmak istiyorum.

Sosyolog kimdir?

Öncelikle sosyolog olmak için herhangi bir üniversitenin Fen- edebiyat fakültesinde Sosyoloji bölümünde lisans eğitimini tamamlamış olmak gerekir. Sosyoloji bölümünde yönelmek istenilen bir alanda yüksek lisans yapılarak eğitim tamamlanabilir. İsteğe bağlı olarak üniversitelerde akademik kariyer yapılabilir. Ayrıca bazı üniversite ya da eğitim sitelerinin sağladığı Aile Danışmanlığı eğitimini alarak bir kurumda çalışabilir veya kendi yerimizi açabiliriz.

Peki, sosyologlar ne yapar?

Öncelikle sosyolog; bireylerin, kültürlerin ve sosyal kurumların süreçlerini inceleyerek toplumsal sorunları bulan, inceleyen ve çözüm yolu bulmaya çalışan kişidir. Anket, gözlem, röportaj gibi nitel ve nicel araştırma tekniklerini kullanarak toplumdan bazı bulguları yakalayarak bu konu üzerine bir makale veya bir sunum çalışması yapan kişidir.

Sosyologlar nerede çalışırlar?

Aslında sosyologların iş alanını sınırlandırmak pek doğru olmayabilir. Çünkü birey ve toplum hayatımızın her alanında var olan olgulardır. O yüzden aklınıza gelebilecek her alanda sosyologlar iş bulma imkânına sahip olabilir. Birçok bakanlık ve özellikle Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığında, özel STK kuruluşlarında, formasyon eğitimini alarak rehberlik ve danışmanlık servislerinde, aile danışmanlığı sertifikası alarak aile danışmanlığı alanlarında, rehabilitasyon merkezlerinde, gazete ve yazarlık alanlarında ve daha birçok alanda çalışabilirler.

Sizlere kısaca sosyolojiden, çocuk sosyolojisinden ve sosyoloğun kim olduğundan ne iş yapabileceğinden bahsettim. Unutmamanız ve bu yazıdan çıkarmanız gereken en temel mesaj şudur;

Bir insan toplum içinde büyür, şekillenir ve hayatını tamamlar. Nietzsche; “ Cahil toplumla seçim yapmak, okuma yazma bilmeyen adama hangi kitabı okuyacağını sormak kadar ahmaklıktır” der. Birey kadar içinde yetiştiğimiz toplum da çok önemlidir ve hayatımızda birçok şeyin şekillenmesini sağlar. Bu yüzden iyi bireyler yetiştirmek istiyorsak önce toplumumuzu iyileştirmeliyiz.

  Sosyolog Meryem KIRCALI

Paylaş :
T-Soft E-Ticaret Sistemleriyle Hazırlanmıştır.